Komunikatë për Media – Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit, Nëntor 2023

OTS

Komunikatë për Media – Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit, Nëntor 2023

Agjencia e Statistikave te Kosoves

January 15, 2024
Burimi:
KosovaPress OTS

Të nderuar

Ju lutem, gjeni të bashkëngjitur Komunikatën për Media lidhur me publikimin e Statistikave të Transportit dhe Telekomunikimit për muajin nëntor 2023.

Komunikatë për Media – Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit, Nentor 2023

Hazbije QERIQI, MSc.

Zyrtare e Lartë për Komunikim me Publikun | Agjencia e Statistikave të Kosovës

Senior Public Relations Officer |  Kosovo Agency of Statistics

phone: +383 (0) 38 200 31 129

mob: +383 (0) 44 276 941

email: [email protected]

website: http://ask.rks-gov.net/

 

Merr lajmet përmes emailit

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.