Zyra e BE-së dhe MASHTI lansojnë projektin për punë kërkimore