Uji nga hidrosistemet në Kosovë nuk i plotëson standardet e kërkuara të ujit të pijshëm

Uji nga hidrosistemet në Kosovë nuk i plotëson standardet e kërkuara të ujit të pijshëm

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se, në mostrat e mbledhura sot në të gjithë vendin, uji i sistemeve të goditura nga shirat dhe përmbytjet, ka ende vlerë të shtuar të turbullirës në ujin e pijshëm.

Nga mostrat laboratorike mikrobiologjike të përpunuara deri më tani, disa nga ato rezultojnë me baktere koliforme dhe si të tilla nuk janë brenda standardeve të parapara, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë:

Edhe sot impiantet e trajtimit të ujit punojnë me kapacitet të redukuar ose janë jashtë funksionit dhe për pasojë shumë zona mbeten pa furnizim 24 orë.

Në mostrat e analizuara nga të njëjtat sisteme, nga analizat laboratorike fiziko-kimike rezulton vlerë e ngritur e turbullirës që i kalon vlerat standarde të lejuara. Parametra të tjerë fiziko-kimikë rezultojnë në lëkundje në varësi të vlerave të turbullirës.

Nga mostrat laboratorike mikrobiologjike të përpunuara deri më tani, disa nga ato rezultojnë me baktere koliforme dhe si të tilla nuk janë brenda standardeve të parapara.

Uji nga këto sisteme nuk i plotëson standardet e kërkuara të ujit të pijshëm.

Në zonat me burime nëntokësore dhe sistemet që nuk u prekën nga reshjet, monitorimi vijon edhe sot dhe ekipet në teren raportuan se analizat laboratorike fiziko-kimike dhe bakteriologjike janë brenda standardeve për ujin e pijshëm.


IKSHPK / Qendra e Ujit rekomandon të gjitha Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit (KRU) me qëllim të stabilizimit të furnizimit:

 përdorimi/shfrytëzim i burimeve të paprekura

furnizimi me autobote/cisterna me ujë të pijshëm

 riparimi dhe zhbllokimi i pusetave

 riparimi i dëmtimeve në rrjetin shpërndares

 kujdes i shtuar në procesin e trajtimit dhe dezinfektimit

 IKSHPK / Qendra e Ujit vazhdon monitorimin e ujit për pije dhe përcjelljen e situatës epidemiologjike në këto zona.

IKSHPK / QU vazhdon bashkëpunimin me të gjitha KRU në stabilizimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe normalizimin e situatës.

Lexo edhe

Video