Tërmet në Shqipëri, dridhjet e tokës ndihen në Tiranë