Të gjitha vendimet që mori sot Qeveria në detyrë

Të gjitha vendimet që mori sot Qeveria në detyrë

Qeveria në detyrë ka marrë një sërë vendimesh në mbledhjen e sotme korresponduese/elektronike.

Disa nga vendimet janë edhe për ndarjen e mjeteve financiare për pagesa shtesë në paga për Shërbimin Korrektues të Kosovës, Doganat e Kosovës, ATK-së dhe AUV për shkak të angazhimit të shtuar gjatë pandemisë COVID-19.

Ndër vendimet që mori Qeveria në detyrë ishte ndarja e mjeteve financiar për Punëtorët e Lotarisë së Kosovës, kërkesë kjo e ardhur nga Sindikata e Punëtorëve të Lotarisë së Kosovës nëpërmjet një proteste.

Për këtë kategori u nda shuma prej 40 mijë euro.

Sjellim të gjitha vendimet e Qeverisë në detyrë:

Qeveria e Republikës së Kosovës, e drejtuar nga Kryeministri në detyrë, Avdullah Hoti, në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, ka mbajtur mbledhje korresponduese/elektronike, e 69-ta me radhë, në të cilën ka miratuar vendime dhe dokumente tjera sipas përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore.

Vendimi i parë që mori aprovimin e kabinetit qeveritar në mbledhjen e sotme ishte ai për ndarjen e mjeteve financiare për pagesën e shtesës në pagë për Shërbimin Korrektues të Kosovës, Doganat e Kosovës, ATK-në, dhe AUV-në, për shkak të angazhimit të shtuar gjatë pandemisë COVID-19, si dhe plotësim ndryshimin e vendimeve të Qeverisë që kanë të bëjnë me mjetet nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike.

Në mbledhjen e sotme Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për ndarjen e mjeteve shtesë financiare për Ministrinë e Shëndetësisë, në vlerë prej 10 milionë euro, për blerjen e materialeve, aparaturave mjekësore si dhe angazhimin e personelit shëndetësor dhe mbështetës, për menaxhimin e pandemisë COVID-19.

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar edhe vendimin për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 8 milionë euro, për Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit të cilat do të destinohen për subvencionimin e tarifës për Burime të Ripërtëritshme të Energjisë.


Në mbledhjen e 69-të, kabineti qeveritar ka aprovuar edhe vendimin për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 500 mijë euro, për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për kryerjen e obligimeve financiare të kësaj ministrie.

Qeveria në këtë mbledhje, po ashtu  ka miratuar vendimin për kompensimin financiar të njëhershëm për delegatët e 9 legjislaturës së vitit 190 të cilët kanë certifikuar mandatin e deputetit në mbledhjen e Kuvendit të Kosovës të datës 4 dhjetor 1999, që  kanë marrë pjesë në Mbledhjen e Kuvendit të Kosovës me datën 2 korrik 1990 dhe me datën 7 shtator 1990 si dhe kanë vazhduar të marrin pjesë në mbledhjet e Kuvendit deri më datën 24 maj 1992.

Në mbledhjen e sotme, qeveria ka aprovuar edhe kërkesën e Sindikatës së punëtorëve të Lotarisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 40,000 € (dyzetmijë euro) për mbështetje financiare për punonjësit e saj.  

Është miratuar edhe vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë nr. 09/09 të datës 01.07.2020 për themelimin e Komisionit të Ankesave për të Huajt.

–          Kaltrina Nuhiu, Ministria e Drejtësisë- zv.kryesuese;

–          Agim Krasniqi, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, anëtar;

–          Mehmet Morina, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, anëtar;

–          Kaltrina Hyseni, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, anëtare.

Miratimin e Qeverisë e kanë marrë nismat për negocimin e Marrëveshjes së Kredisë midis Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës Evropiane për Investime, për financimin e projektit “Reagimi i Kosovës ndaj pandemisë Covid-19 për NVM-të”, si dhe për negocimin e Marrëveshjes së Grantit në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian, për Projektin “Mbështetja e BE-së për disponueshmërinë dhe qasjen në vaksinat kundër COVID-19 në Kosovë”.

Qeveria në mbledhjen e saj ka miratuar edhe vendimin për pagesën e specializantëve me vetëfinancim, nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere, prej datës 1 mars deri më datë 31 tetor 2021.

Lexo edhe

Video

error: