Mënyra e përdorimit të vitaminave dhe mineraleve te fëmijët

Prindërit shpesh pyesin për lëndët ushqyese më të rëndësishme që fëmija i tyre ka nevojë për të ngrënë për rritje…