Parandalimi i vetëvrasjeve synohet të bëhet me ligj

Vetëvrasja është një problem në rritje për shoqërinë në Kosovë, andaj ka filluar një iniciativë për rregullimin e këtij akti…

Dita Botërore e Parandalimit të Vetëvrasjeve

Dhjetë shtatori është përcaktuar si dita botërore e parandalimit të vetëvrasjeve, e cila ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit në…