​Bizneset: Kalimi në tregun e hapur të energjisë ka një kosto të pa përballueshme, të rishikohet komplet baza ligjore

Në takimin e grupeve parlamentare me  përfaqësuesit e biznesit për të diskutuar daljen në treg të hapur të energjisë për…
error: