Nisin diskutimet për hartimin e Strategjisë së re Kombëtare për Zhvillim 2030

Strategjia e re Kombëtare për Zhvillim 2030 po kërkohet të jetë në kuadër të orientimeve dhe programit të qeverisë aktuale,…