Si të mbijetoni në një vend pune që nuk funksionon si duhet

Vendet e punës të cilat nuk funksionojnë në mënyrë normale mund të jenë deri diku qesharake, kur tregoni ndonjë ngjarje…