​Publikohet raporti “Sfidat e komunave në menaxhimin e investimeve, shpenzimeve, të hyrave dhe pronave”

Instituti GAP ka publikuar raportin “Sfidat e komunave në menaxhimin e investimeve, shpenzimeve, të hyrave dhe pronave”, përmes së cilët…