Formohet Grupi Punues për raportimin financiar të RTK-së

Në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere është formuar Grupi Punues për përcaktimin e formatit të raportit financiar të RTK-së.…