Nxënësit e Luginës me tekste të njëjta mësimore si bashkëmoshatarët e tyre në Tiranë

Duke filluar nga shtatori filloristët e Luginës do të përdorin të njëjtat tekste mësimore si bashkëmoshatarët e tyre në Tiranë.…
error: