Të shkolluara dhe të interesuara për punë, por shkalla e punësimit mbetët e ulët te gratë

Instituti GAP ka publikuar raportin e katërt vjetor përmes së cilit synon të theksojë dallimet e përfaqësimit të grave në…

​Çfarë të përfshini në historinë tuaj të punësimit?

Gjatë procesit të aplikimit për punë, punëdhënësi patjetër që do ta verifikojë historinë e punësimit të një kandidati. Në bazë…