​Nga përplasjet deri tek arrestimi i aktivistëve të PSD-së

Për të kundërshtuar ngritjen e tarifave të energjisë elektrike dhe për të kërkuar publikimin e vendimit të Zyrës së Rregullatorit…