Deputetët votojnë në parim plotësim ndryshimin e Ligjit për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Me 73 vota për dhe asnjë kundër deputetët kanë votuar në parim plotësim-ndryshimin e Ligjit për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve…