​Menaxhimi i mbeturinave vazhdon të jetë sfidë për institucionet

Menaxhimi i mbeturinave vazhdon të mbetet sfidë për institucionet në Kosovë, ku grumbullimi, transportimi dhe deponimi i tyre bëhet pa…