Takimi i fëmijëve me dentisten

Kujdesi për dhëmbët e fëmijëve duhet të filloj qysh në hapat e parë të jetës dhe jo më vonë se…