PEDAKOS – Për një Kolegjium të integruar dhe sinergji me Fakultetin e Edukimt Prishtinë

Projekti PEDAKOS – Aleanca për zhvillimin e edukimit të hershëm për Kosovën PEDAKOS pas realizimit të  Punëtorisë së parë të…

PEDAKOS – Bashkëpunim të ngushtë me MASHTI

Java e kaluar ishte shumë domethënëse për projektin PEDAKOS-Aleanca për Zhvillimin e Edukimit Prashkollor për Kosovën,  projekt ky që synon…

PEDAKOS – Delegacioni i UNI – Prishtinë në një vizitë studimore në Itali në Reggio Emilia

Delegacioni i përbërë nga katër profesoresha të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës përfundoi javen e vizitës studimore në…