Dështon mbledhja e komisionit për ekonomi

Në mungesë të kourumit ka dështuar mbledhja e komisionit për ekonomi, kur pritej të shqyrtohej raporti vjetor i ndërmarrjes publike…

Dështon mbledhja e komisionit për ekonomi

Në mungesë të kourumit ka dështuar mbledhja e komisionit për ekonomi, kur pritej të shqyrtohej raporti vjetor i ndërmarrjes publike…

Projektligji për mbrojtjen e konsumatorit synon t’i mbroj të drejtat e tyre

Me Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje të konsumatorit synohet të mbrohen të drejtat e konsumatorit, duke…