KOMF-i kërkon të përfshihen fëmijët dhe prindërit në dialog për fillimin e mësimit

Një dialog me përfshirjen e fëmijëve, prindërve dhe të palëve të tjera, do të siguronte që interesi më i mirë…

Kërkohet zgjidhje për grevën: Rreth 320 mijë nxënësve po iu mohohet e drejta për arsim

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF dhe Këshilli i Nxënësve të Kosovës kanë reaguar karshi grevës në…

KOMF-i: Mos i shkelni të drejtat themelore të fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF i cili përfaqëson 34 organizata jo qeveritare shprehen të shqetësuar nga…