Zyrtarët e KKZ-ve refuzojnë të shkojnë në punë, shkak siguria e tyre

Zyrtarët e Komisioneve Komunale Zgjedhore (KKZ), që përfaqësojnë partitë politike, refuzojnë të shkojnë në vendet e tyre të punës në…

Anëtarët e KKZ-ve nuk janë të gatshëm të shkojnë në vendin e tyre të punës në komunat veriore meqë nuk ka siguri

Anëtarët e KKZ-ve kanë deklaruar se nuk janë të gatshëm të shkojnë në vendin e tyre të punës në zyrat…