Havolli: Pas kallëzimeve penale nga AKK-ja janë nxjerrë 22 aktgjykime dënuese

Gjatë vitit 2020, Agjencia Kundër Korrupsion (AKK) ka trajtuar 313 raste. Prej tyre 61 janë në proces, 124 kallëzime penale.…