Zhvilloi vaksinën e parë kundër polios, ky ishte heroi ndërkombëtar

Më 23 qershor 1995, në moshën 81-vjeçare vdiq Jonas Salk, i cili zhvilloi vaksinën e parë kundër polios. Në vitin…

Ky ishte heroi ndërkombëtar

Më 23 qershor 1995, në moshën 81-vjeç vdiq Jonas Salk, i cili zhvilloi vaksinën e parë kundër polios. Duke pasur…

Ky ishte heroi ndërkombëtar

Më 23 qershor të vitit 1995, në moshën 81-vjeçare vdiq Dr Jonas Salk, i cili zhvilloi vaksinën e parë kundër…