​GAP: Për të gjitha kulturat bujqësore janë rritur subvencionet, por jo prodhimi

Përkundër rritjes së granteve dhe subvencioneve në dhjetë vjetët e fundit për të gjitha kulturat bujqësore, nuk është rritur prodhimi…