​Dita Botërore Kundër Skllavërisë

Sot është Dita Botërore për zhdukjen e Skllavërisë, e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen kundër formave moderne të…

Dita Botërore për Punën e Denjë

Sot shënohet Dita Botërore për Punën e Denjë (WDDW), një agjendë e zhvilluar  nga Organizata Ndërkombëtare e Punës  (ILO) në…

Dita Botërore për Punë të Denjë

Sot shënohet Dita Botërore për Punën e Denjë (WDDW), një agjendë e zhvilluar  nga Organizata Ndërkombëtare e Punës  (ILO) në…