“Güriş”, gjigandi i energjisë së ripërtëritshme, i pari në fushën e PEE-ve

“GÜRIŞ Holding”, i cili është një nga kompanitë e pakta në Turqi, me investimet e tij në fushën e energjisë…