GLPS: Gjykatat nuk kanë treguar efikasitet sa i përket lëndëve korruptive

Numri i lëndëve aktive të korrupsionit në nivel vendi vazhdon të jetë i lartë, kjo pasi Gjykatat Themelore në nivel…

Ndërmjetësimi mund të shërbejë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të kontesteve të punës

Zgjidhja e kontesteve të punës në Kosovë kryesisht bëhet përmes gjykatës, derisa gjyqtarët civil janë të mbingarkuar me raste të…

Për vendime të gjykatave komunat shpenzuan rreth 3 milionë euro

Lëvizja FOL me mbështetjen e Friedrich Ebert Stifuting (FES) ka mbajtur sot diskutimin online me ç’rast ka publikuar raportin “Shpenzimet…

Gjykatat dështuan në realizimin e Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit

Instituti i Kosovës për Drejtësi sot ka publikuar raportin “Dështimi i gjykatave në mbushjen e Programit për Kompensimin e Viktimave…