GAP: Komunat do të dalin nga pandemia të dëmtuara në të hyra vetanake

Instituti GAP ka publikuar raportin rreth ndikimit të pandemisë COVID-19 në pushtetin lokal, ku thuhet se ndërmarrja e masave për…

GAP kërkon të vlerësohet projekti për ndërtimin e “Kosovës së Re”, përbën ndihmë shtetërore të palejuar

Departamenti i Ndihmës Shtetërore dhe Komisioni i Ndihmës Shtetërore duhet t’i japin prioritet vlerësimit të projektit “Kosova e Re” dhe…
error: