​GAP: Projektet komunale ngecin deri në shtatë vjet

Shpërfaqen dhjetëra mangësi dhe sfida që pushteti lokal ka në arritjen e standardeve të dëshiruara, në procesin e investimeve publike,…

​GAP: Projektet komunale ngecin deri në shtatë vjet

Shpërfaqen dhjetëra mangësi dhe sfida që pushteti lokal ka në arritjen e standardeve të dëshiruara, në procesin e investimeve publike,…

Rama i LDK-së, Hamza i PDK-së dhe Hyseni i LVV-së dhanë më së shumti premtime

Shërbimet publike, arsimi dhe kultura mbeten tri fushat me premtimet më të mëdha të dhëna nga 27 kryetarët e komunave…

​Publikohet raporti “Sfidat e komunave në menaxhimin e investimeve, shpenzimeve, të hyrave dhe pronave”

Instituti GAP ka publikuar raportin “Sfidat e komunave në menaxhimin e investimeve, shpenzimeve, të hyrave dhe pronave”, përmes së cilët…

GAP: Hani i Elezit, Shtimja dhe Mitrovica, komunat me më së shumti transparencë buxhetore

Instituti GAP sot publikoi raportin ”Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2020”, i cili ofron një vlerësim të transparencës buxhetore…

​GAP: Për të gjitha kulturat bujqësore janë rritur subvencionet, por jo prodhimi

Përkundër rritjes së granteve dhe subvencioneve në dhjetë vjetët e fundit për të gjitha kulturat bujqësore, nuk është rritur prodhimi…

​Grante në bujqësi përfituan edhe bizneset që nuk merren me këtë sektor

Në dy raporte të ndara, Instituti GAP ka analizuar se si kanë ndikuar grantet dhe subvencionet në prodhimin bujqësor, megjithëse…

GAP: U regjistruan mbi 190 mijë punëkërkues vetëm gjatë periudhës mars-shtator 2020-të

“Të papunë në pandemi – analizë e shkurtër mbi numrin dhe profilin e punëkërkuesve gjatë periudhës mars 2020 – shkurt…

GAP: Numri i nxënësve ka rënë për 26 përqind

Për dhjetë vjet në Kosovë, numri i nxënësve ka rënë për 26 përqind. Në bazë të të dhënave për 19…

Të shkolluara dhe të interesuara për punë, por shkalla e punësimit mbetët e ulët te gratë

Instituti GAP ka publikuar raportin e katërt vjetor përmes së cilit synon të theksojë dallimet e përfaqësimit të grave në…