Si ndikon trauma e fëmijërisë te të rriturit

Ndërkohë që jo të gjithë fëmijët që kanë përjetuar një përvojë traumatike e zhvillojnë domosdo këtë çrregullim, shumë do ta…

Publikohen “Politikat rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN, sot mban konferencë për publikimin e “Politikës…