“FAFA Group”- model i hotelerisë dhe turizmit bregdetar shqiptar dhe botëror

Kuzhinat e tri hoteleve, po furnizohen çdo ditë me produkte bio nga shumë fermerë të zonës. Këtu po gërshetohet kuzhina…