Hoteli i vetëm në botë i ndërtuar mbi bunker

Është i vetmi hotel në botë i ndërtuar mbi bunker. Hoteli i cili tashmë  është ngriutr pranë Golemit në Durrës,…