Zgjat jetën: Katër ekzaminime të detyrueshme për meshkujt

Të dhënat tregojnë se meshkujt jetojnë më shkurt, sëmuren më shpesh, konsumojnë më shumë alkool dhe substanca psikoaktive. Kur kësaj…