Dita Botërore kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

E miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2013 me anë të rezolutës  A/RES/ 68/192,  30…
error: