Dita Botërore kundër Trafikimit të Personave

Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2013 me anë të rezolutës A/RES/ 68/192,  30 korriku u caktua…
error: