ZKA për projektin “Bashkimi i Ferizajt”, Komuna s’ka njohuri nëse janë arritur objektivat

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka publikuar raportin e auditimit të performancës menaxhimi i projektit “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”.…

“Bashkimi i qytetit të Ferizajt” i nënshtrohet auditimit publik

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka filluar auditimin e performancës në Komunën e Ferizajt me temën “Menaxhimi i projektit bashkimi…