Dërgohen për votim tre emra për Avokat të Popullit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore për Persona të Pagjetur dhe Peticione me pesë vota për raportin e…

Avokati i Popullit publikoi raportin me rekomandime “ex-officio” në lidhje me identitetin ligjor për personat e paregjistruar

Avokati i Popullit, në kuadër të ushtrimit të kompetencave dhe të përgjegjësive të tij ligjore, sot publikoi Raportin me rekomandime…

Avokati i Popullit pranon ankesën e FSSHK-së për shtesën 300 euro në paga

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka akuzuar serish Qeverinë e Kosovës për diskriminim e stafit mbështetës shëndetësorë në…

Enver Hasani bëhet shkak që sërish mos të dërgohen për votim në seancë kandidatët për Avokat të Popullit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione ka dështuar të dërgojë listën e…

Dështon dërgimi i listës së kandidatëve për Avokat të Popullit në Kuvend

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione ka dështuar sot të dërgojë listën…

Shoqëria civile kërkon përsëritjen e procesit përzgjedhës për Avokat të Popullit

Rrjeti i Grave të Kosovës, Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Kipred, përmes…

Procesi i përzgjedhjes së Avokatit të Popullit po përcillet me defekte serioze ligjore

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka shprehur kundërshtinë me rrjedhjen e procesit përzgjedhës për Avokatin e Popullit në…

Kërkohet reformë e thellë e shërbimeve sociale dhe familjare për qytetarët e Kosovës

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, Institucioni i Avokatit të Popullit, Asociacioni i Komunave të Kosovës dhe…