​Gazeta “Rilindja” kërkon njohjen e stazhit dhe 20 përqind për punëtorët

Drejtues të gazetës “Rilindja” kanë akuzuar Qeverinë Kurti për mos pagesën e 20% për punëtorët, derisa paralajmëruan padi ndaj kësaj…

Arbitrazhi lehtëson zgjidhjen e kontesteve biznesore

Qendra e Arbitrazhit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një forum virtual rreth rëndësisë dhe përfitimeve nga arbitrazhi si…

Sektori i sigurimeve dhe ai bankar në favor të arbitrazhit si metodë efektive për zgjidhjen e kontesteve

Pandemia COVID-19 ka imponuar ndryshime në veprimtaritë e të gjithë sektorëve, duke përfshirë këtu edhe atë bankar e të sigurimeve.…

Arbitrazhi, metodë e shpejtë dhe efikase që garanton zgjidhjen e kontesteve  

Arbitrazhi si metodë për zgjidhjen e kontesteve vazhdon të mbetet metodë më efikase dhe më e shpejtë në krahasim me…