Gjykata hedh poshtë aktakuzën ndaj Liburn Aliut dhe të akuzuarve të tjerë

Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar ankesën e palëve të akuzuara kërkesat për hudhje të aktakuzës për korrupsion ndaj Ministrit…