Komisioni hetimor kërkon listën e privatizimit nga AKP-ja

Komisioni hetimor kërkon listën e privatizimit nga AKP-ja Menjëherë pas konstituimit të Komisionit Hetimor parlamentar lidhur me procesin e privatizimit…

AKP publikon raportin e azhurnuar të shitjeve

Agjencia Kosovare e Privatizimit publikoi në faqen e saj të internetit raportin e azhurnuar me listën e privatizimeve të ndërmarrjeve…

Krasniqi e Tolaj flasin për koordinim institucional në proceset e privatizimit

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, priti në takim drejtorin menaxhues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Valon Tolajn, me…

AKP zgjat afatin e të gjitha pagesave që janë në proces nga shitjet e aseteve

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka njoftuar opinionin publik se Bordi i Drejtorëve ka marrë vendim për zgjatjen e afatit të…

Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit

NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT  Nr. ID e NSh-së Emri…

AKP-ja pezullon procedurat e shitjes së aseteve në likuidim

Bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit  në harmoni me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 15.03.2020 nr.01/21 për…

AKP pezullon veprimet në lidhje me shpalljen publike për qiradhënie të aseteve

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton publikun dhe palët e interesuara për pezullimin e të gjitha veprimeve në lidhje me…

Kërkohet pezullimi i shitjes së aseteve publike

Qeveria e Kosovës ka kërkuar sot nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që të pezullojë në afat të pacaktuar dhënien me…

Këto janë asetet që do të shiten nga AKP-ja

Njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP-së në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-034 për Privatizim mbi Agjencinë…

AKP shpalli rezultatet e shitjeve përmes likuidimit nr. 54

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) sot në ceremoninë e hapjes së ofertave të shitjes së aseteve përmes metodës së likuidimit…