AKP shpall shitjen e 40 aseteve të ndërmarrjeve në likuidim

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit numër 63. AKP njofton se lista e…

AKP inkason mbi 1.2 milion euro nga borxhet e qiramarrësve

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) për një muaj ka arritur që të inkasoi 1 milion e 226 mijë euro nga…

AKP inkason mbi gjysmë milion euro borxhe nga qiramarrësit gjatë muajt gusht

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton se vetëm gjatë këtij muaji (nga data 1 deri me datë 17 gusht), AKP ka…

Bordi i AKP-së miraton listën e aseteve për shitje përmes Likuidimit ‘SHAL 63’

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e radhës ka aprovuar listën e aseteve për t’u shpallur…

AKP miraton marrëveshjen për pagesën e shpronësimit të pronave “Përparimi”

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e sotme ka shqyrtuar për Plotësim ndryshimin e Rregullores për…