Shpërbëhet Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhorë Evropianë

Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhorë Evropianë (ACEEO) është shpërbërë në heshtje pas dështimit për të arritur kuorumin për të votuar për…