Sejdiu: Ekzekutimi i shtesave për 400 mjekë mund të bëhet me vendim të qeverisë apo gjykatës

Në fillim të muajit mars Oda e Mjekëve të Kosovës (OMK) me autorizim të 400 mjekëve kanë ngritur padi ndaj…
error: