KQZ vendos për rinumërim të 8 vendvotimeve për kryetar dhe 35 për Kuvende Komunale

Mospërputhja e të dhënave në formularët e rezultateve, ngatërrimi i kategorive të fletëvotimeve si dhe mospërputhja e votave të subjekteve…
error: