Për vendime të gjykatave komunat shpenzuan rreth 3 milionë euro

Lëvizja FOL me mbështetjen e Friedrich Ebert Stifuting (FES) ka mbajtur sot diskutimin online me ç’rast ka publikuar raportin “Shpenzimet…