Studimet master në UBT – garanci e suksesit dhe ngritjes akademike

Studimet master në UBT – garanci e suksesit dhe ngritjes akademike

UBT, tash e 20 vite është shndërruar në qendër të rëndësishme akademike në rajon për ekonomi, inxhinieri, arkitekturë, tregti, politikë, drejtësi, shkencë dhe inovacion, përmes ofrimit të studimeve të nivelit master, në të cilat kandidatët mund të diplomojnë në fusha dhe specializime tejet unike.

Studimet master në UBT ju mundësojnë të kualifikoheni për karrierë dhe të aftësoheni profesionalisht në punën tuaj të përditshme.

Ju mund t’i vijoni studimet në programet:

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

E Drejta Penale

Farmaci

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Media dhe Komunikim

Inxhinieri e Mekatronikës

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

Shëndet Publik dhe Menaxhim

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri


Shkencat dhe Teknologjia e Ushqimit

Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

Stomatologji

Zhvillim dhe Urbanizëm

Shëndeti dhe Aktiviteti Fizik

Shkencat Paramjekësore

E Drejta Civile dhe e Pronës

UBT ju përgatit edhe për studimet e nivelit të doktoratës, duke ofruar certifikime ndërkombëtare, sisteme online të mësimit, trajnime, kurse përgatitore, bibliotekën me numrin më të madh të titujve dhe qasje në libraritë më të mëdha elektronike, laboratorë shkencorë, etj.

Gjatë viteve të fundit, UBT ka mbajtur primatin e institucionit më cilësor të arsimit të lartë në Kosovë dhe jashtë vendit, ku vijuan mësimin rreth 20 mijë studentë vendorë dhe shumë studentë ndërkombëtarë.

UBT njihet për punën e jashtëzakonshme kërkimore, përmes bashkëpunimit me partnerë të shumtë nga e gjithë bota.

Institucioni numëron mbi 400 marrëveshje bashkëpunimi me institucione arsimore dhe partnerë të tjerë nga industria në mbarë globin.

Ne ju ftojmë të bashkoheni me komunitetin e liderëve, të cilët studiojnë, zhvillohen, kryejnë hulumtime dhe marrin grada akademike në institucionin më inovativ në vend.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në UBT janë: Diploma e noterizuar, CV, kopja e letërnjoftimit dhe certifikata e lindjes.

Lexo edhe

Video