Visoke cene, stručnjaci pozivaju na bolju fiskalnu politiku za smanjenje inflacije

Visoke cene, stručnjaci pozivaju na bolju fiskalnu politiku za smanjenje inflacije

Inflacija tokom 2023. godine je smanjena, ali cene se nisu vratile kao pre pandemije. Sa minimalnom platom građanin ni pola meseca ne može da napuni potrošačku korpu.

Ovo smatraju stručnjaci za privredu koji traže od vlade da kreira povoljnije politike za poslovanje koje utiču na povećanje ili smanjenje cena ove godine, potrošačke cene su porasle na 2,9 odsto na godišnjem nivou i -0,1 odsto na mesečnom nivou.

error: Content is protected !!