Komisija u principu odobrava izmenu zakona o razrešenju odbora NKRM

Komisija u principu odobrava izmenu zakona o razrešenju odbora NKRM

Skupštinska komisija za privredu usvojila je načelno izmenu Zakona o rudnicima i mineralima,koja je obrađivana za razmatranje u skupštini.

Ovaj amandman je predložila članica Komisije, iz redova LVV-a, Mimoza Kusari Ljilja, kako bi se izbegli upravni sporovi u upravnom sudu nakon razrešenja Odbora Nezavisne komisije za rudnike i minerale…

error: Content is protected !!