Da li se tretiraju dinari ili druge valute koje građani imaju u džepu – CBK pokazuje šta sadrži Uredba o gotovinskom poslovanju

Da li se tretiraju dinari ili druge valute koje građani imaju u džepu – CBK pokazuje šta sadrži Uredba o gotovinskom poslovanju

Centralna banka Kosova, sa ciljem pružanja dodatnih informacija na jednostavan i razumljiv način, za građane Kosova, pokrenula je kampanju podizanja svesti o Uredbi o gotovinskom poslovanju, koja je stupila na snagu 1. februara.

U video snimku sa objašnjenjima sa 7 pitanja prikazano je šta ova Uredba predviđa, kao što su procedure rukovanja i povlačenja iz opticaja evro novčanica i kovanica i drugih valuta za koje se sumnja da su falsifikovane.

Predmetnom uredbom definisani su i kriterijumi za razmenu oštećenih evro novčanica i kovanog novca, kao i uslovi za gotovinski platni promet.

Ova Uredba ne zabranjuje niti ograničava prihvatanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, niti ograničava aktivnost razmene bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od CBK-a.

Stoga, svi pojedinci imaju pristup bankovnim računima i mogu da primaju sredstva na svojim računima u evrima, kroz različite pravne kanale.

VIDEO EMBED

Dakle, svi građani koji već imaju bankovni račun u evrima, u bilo kojoj licenciranoj banci na Kosovu, mogu koristiti isti za primanje sredstava iz bilo koje zemlje.

U međuvremenu, oni koji još uvek nemaju račun mogu ga otvoriti u bilo kojoj banci, prema Uredbi CBK-a za pristup platnim računima za osnovne usluge, za ugrožene grupe i socijalne šeme nema naknade za otvaranje ili održavanje, od 1. januara, 2024.godine.

Samo u četiri severne opštine postoje četiri filijale banaka, tri mikrofinansijske institucije ( kreditori ), kao i preko 15 nebankarskih finansijskih institucija za plaćanje i razmenu . Broj filijala i kancelarija finansijskih institucija koje rade u toj oblasti se povećava, jer je finansijska inkluzija cilj CBK-a.

U cilju pružanja dodatnih informacija, na jednostavan i razumljiv način građanima Kosova, CBK je pokrenula BESPLATNU liniju 0800 222-55.

Ova linija je posvećena građanima srpske zajednice koji žive u našoj zemlji a potrebno ih je pravilno i konkretno informisati

error: Content is protected !!